Advies in arbo-veiligheid en Kwaliteitszorg...

...1 adres voor meerdere veiligheidszaken, zoals; advies, toezicht, keuringen, BHV middelen, opleidingen en blusmiddelen.

  • Milieuzorg(ISO-14001)

    Een belangrijke taak is om het personeel te overtuigen van het nut van milieu-investeringen...

Nieuwsbrief

Social Media

  • VCA Veiligheid

    Denkt u er over om tot VCA-certificering over te gaan. Dat is wellicht minder ingrijpend dan u denkt. Zo'n 70% van wat er in de VCA wordt omschreven is reeds verplicht volgens de Arbowet.

    Risico-inventarisatie

    Elk bedrijf is in het kader van de Arbo-wet verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Het woord zegt het al: Risico's inventariseren, vervolgens evalueren en dan van de klenpunten een plan van aanpak maken.